Tepelné čerpadlo - ATTACK TCI09

Tepelné čerpadlo - ATTACK TCI09

Objednat

Tepelné čerpadlo - ATTACK TCI09

Akce / Tepelné čerpadlo - ATTACK TCI09

Tepelné čerpadlo ATTACK Inverter R32 vzduch voda představuje moderní zdroj energie, který je založen na principu získávání energie z okolního vzduchu a její předávání do teplovodního topného systému. Při maximálním využití primární energie z elektrické sítě produkuje energii potřebnou pro vytápění / chlazení nebo ohřev TUV. Čerpadlo zvládá kromě vytápění i plnohodnotně chladit a tím pádem dokáže 365 dní v roce zajišťovat požadovanou teplotu prostoru.
Tepelné čerpadlo Inverter R32, které používá inverterová technologie
Tento bezemisní tepelný zdroj, využívá ke své funkci obnovitelnou energii prostředí. Zařízení pracuje s vysoce ekologickým chladivem R32, které má minimální dopad na ozónovou vrstvu Země. Nejmodernější inverterová technologie přináší značné úspory energie a výrazným způsobem prodlužuje životnost tepelného čerpadla. Při svém provozu dosahuje vysoký koeficient výkonnosti COP.


- montáž

- uvedení do provozu


231 602 Kč (bez DPH)

259 394 Kč s DPH 12%

(Uvedená cena s DPH 12% je platná pro fyzické osoby)

Sazba DPH dle aktuální sazby


Co všechno obsahuje náš balíček:

Materiál

Tepelné čerpadlo -venkovní jednotka ATTACK TCI09

Expanzní nádoba

Propojení mezi venkovní a vnitřní jednotkou do 5m

Kompletní kotvící a izolační materiál do 5m

Topenářský materiál (měděné potrubí, profipress fitinky, kulové kohouty a šroubení)

Anuloid

Skupina čerpadlová

Elektroinstalační materiál a čidla potřebná k bezpečnému provozu tepelného čerpadla

Základ pro uložení venkovní jednotky + tlumiče vibrací


Práce

Obhlídku na místě naším technikem

Připojení tepelného čerpadla do primárního okruhu k vnitřní jednotce(do 5 metrů měděného potrubí)

Topenářské práce

Elektroinstalační práce

Doprava (do 20 Km od sídla naší firmy)


Uvedení do provozu

Zprovoznění tepelného čerpadla - uvedení do provozu

Práce servisního technika

Doprava (do 20 Km od sídla naší firmy)


Balíček neobsahuje:

Příprava otvoru pro prostup potrubí a kabeláže do domu (placená služba - cena bude sdělena po obhlídce našim technikem)

Napájecí kabel od rozvaděče do technické či podobné místnosti (placená služba - cena bude sdělena po obhlídce našim technikem)

Kabel HDO od rozvaděče do technické či podobné místnosti (placená služba - cena bude sdělena po obhlídce našim technikem)

Nemrznoucí směs (vždy plníme) účtováno dle spotřeby okruhu

Revizi elektro

Čištění topného systému ( cena bude sdělena po obhlídce našim technikem )

Tepelné čerpadlo - ATTACK TCI09